Februarmorgen (Selbstporträt), Bleistiftzeichnung, 1900

Lauschen, Bleistiftzeichnung, Jahr?

Dzimusi 1878. gadā Rīgā, mirusi 1964. gadā Berlīnē. Pēc mākslas studijām Rīgā ieguvusi zimēšanas skolotājas diplomu Peterburgā. 1896.-1901. gadā studējusi glezniecību Parīzē, kā arī glezniecību un grafiku Minhenē. Pēc atgriešanās kļuvusi par Rīgas pilsētas mākslas skolas skolotaju un vadījusi tās portreta klasi. 1902. gadā apprecējusies ar Bernhardu Karlu Kristianu Borhertu; viens no dēliem – Bernhards Vilhelms – kļūst par mākslinieku. 1945. gadā devusies bēgļu gaitās no Golnovas. Dzīvojusi Berlīne un Algavā, nodarbodamās ar portretglezniecību.

Arvien moderna. Zīmējumos un gleznās redzams, ka to autore ļoti labi pārzinājusi jaunākos mākslas paņēmienus un virzienus, kā arī iedvesmojusies no citiem māksliniekiem. Tomēr viņai izdevās sasniegt pāri visiem stiliem un modes vēsmām stāvošu klasisku formu, kas kļuva par gleznotājas panākumu atslēgu – it īpaši portreta žanrā.

>>> Darbu Eva Margarēte Borherte

<<< Bernhards Kristians Karls Borherts

>>>Bernhards Vilhelms Borherts

>>> Deutsch >>> English